Tóm tắt Luận văn Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh tại các trường tiểu học trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

CHƢƠNG 2

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TẠI CÁC

TRƢỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HẢI CHÂU

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

2.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH TẾ, XÃ HỘI QUẬN HẢI

CHÂU THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên và dân cƣ

2.1.2. Đặc điểm kinh tế, xã hội

2.2. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH GIÁO DỤC QUẬN HẢI CHÂU,

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

2.2.1. Tình hình giáo dục phổ thông quận Hải Châu,

thành phố Đà Nẵng

2.2.2. Tình hình phát triển giáo dục tiểu học quận Hải Châu,

Đà Nẵng

a. Qui mô trường, lớp, học sinh

b. Chất lượng giáo dục và đào tạo

c. Cơ sở vật chất của các trường tiểu học

d. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học

2.2.3. Những hạn chế và bất cập

2.3. KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT

2.3.1. Mục tiêu khảo sát

2.3.2. Phương pháp thực hiện khảo sát

2.4. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC QUẬN

HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY