Tóm tắt Luận ánQuản lý nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại nước CHDCND Lào

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG

XNK TẠI NƯỚC CHDCND LÀO TRONG THỜI GIAN QUA

2.1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN XNK CỦA

NƯỚC LÀO TRONG THỜI GIAN QUA

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên

Nước CHDCND Lào nằm trong khu vực Đông Nam Á, tại trung tâm bán

đảo Đông Dương, có cửa khẩu tiếp giáp với 5. Lào có diên tích 236.800 km2,

với dân số 6.477.211 người (năm 2011), được chia thành 16 tỉnh và 1 thành

phố, thủ đô là Viêng Chăn (Vientiane). Lào có 68 bộ tộc chia làm 3 hệ chính

là Lào Lùm (Lào Loum) chiếm 65% dân số, Lào Thâng (Lào Theung) chiếm

22% và Lào Xủng (Lào Soung) chiếm 13% dân số[9][43].

2.1.2. Đặc điểm chính trị - xã hội

Môi trường chính trị - xã hội là yếu tố cơ bản điều chỉnh hành vi và tác

động sâu sắc đến kết quả hành động con người trong đó có hoạt động sản xuất

kinh doanh. Một chế độ chính trị ổn định tiến bộ, đồng bộ, khả thi và tiên

đoán được sẽ là điều kiện đảm bảo cho mọi thành viên phát huy năng lực lao

động sáng tạo[9]

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY