Tóm tắt Luận án Quản lý quá trình đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở các trường đại học hiện nay

Chƣơng 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC

1.1. Quá trình đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở

các trƣờng đại học

1.1.1. Các khái niệm cơ bản về quá trình đào tạo giáo viên giáo dục

quốc phòng và an ninh ở các trường đại học

1.1.1.1. Khái niệm giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh

Giáo viên GDQP&AN là nhà giáo giảng dạy môn GDQP&AN ở các

trường THPT, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề. Nhà giáo giảng

dạy môn GDQP&AN ở các trường đại học và cao đẳng được gọi chung là

giảng viên.

Giáo viên GDQP&AN là nhà giáo, có chức trách, nhiệm vụ và quyền

lợi theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với giáo viên cùng cấp học

nói chung. Tuy nhiên, do đặc thù của môn học GDQP&AN, cho nên, giáo

viên GDQP&AN lại có những yêu cầu về phẩm chất, năng lực, cũng như

các chế độ đãi ngộ đặc thù riêng, khác biệt so với giáo viên giảng dạy những

môn học khác.

1.1.1.2. Khái niệm về quá trình đào tạo và quá trình đào tạo giáo viên

giáo dục quốc phòng và an ninh

* Khái niệm về quá trình đào tạo: Quá trình đào tạo ở các nhà trường

là một quá trình sư phạm tổng thể được hợp thành bởi hai quá trình bộ phận

là quá trình dạy học và quá trình giáo dục (nghĩa hẹp) với mục tiêu là đào

tạo người học có đủ phẩm chất và năng lực cần có theo yêu cầu về một

nghề đã xác định.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY