Tóm tắt Luận án Quản lý nhà nước nhằm phát triển các dịch vụ cơ bản đối với người nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội

Trên cơ sở phân tích và luận giải để đi đến khái niệm và các loại dịch

vụ thiết yếu cho người nghèo. Đó là các dịch vụ gắn với nhu cầu thiết yếu,

cơ bản của người nghèo để họ cải thiện cuộc sống, vươn lên.

Tuy nhiên, dịch vụ nào được coi là thiết yếu cho người nghèo thì

hiện có nhiều quan điểm khác nhau. Liên hợp quốc (1995) đưa ra bốn loại

là: giáo dục, y tế, các dịch vụ xã hội (như cứu trợ xã hội), dịch vụ nước

sạch và vệ sinh; còn NHTG đưa ra ba nhóm dịch vụ gồm các dịch vụ giúp

tạo thu nhập để cải thiện đời sống (tín dụng, việc làm, giao thông); các

dịch vụ giúp thỏa mãn nhu cầu cơ bản (giáo dục, y tế, nước sạch, vệ sinh

môi trường, nhà ở, dịch vụ điện và năng lượng); các dịch vụ giúp người

chống đỡ, giảm nguy cơ bị tổn thương và nâng cao năng lực cá nhân (bảo

hiểm, hỗ trợ pháp lý). Nhìn chung, các dịch vụ thiết yếu cho người nghèo

thường thay đổi theo thời gian và tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng

quốc gia, từng địa phương.

Trong điều kiện KTXH tương đối phát triển như Hà Nội, các dịch vụ

cơ bản cần thiết cho người nghèo chủ yếu là nhóm dịch vụ cải thiện thu

nhập như dịch vụ tín dụng, dịch vụ việc làm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY