Tóm tắt Luận án Quản lý nhà nước đối với đất đô thị của thành phố Đà Nẵng

Chương 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐÔ THỊ

THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẤT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ

TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

2.1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại đất đô thị

2.1.1.1. K ái iệm, đặc điểm đất đô t ị

Trên cơ sở các quan niệm khác nhau về đất đô thị, tác giả đưa ra khái

niệm về đất đô thị: đất đô thị bao gồm mặt đất, mặt nước và khoảng không

gian nhất định bên trên và bên dưới nằm ở nội thành hoặc ngoại thành

nhưng đã được quy hoạch thì sử dụng và quản lý như đất đô thị.

Đất đô thị, ngoài các đặc điểm chung của đất đai tự nhiên, còn có các

đặc điểm riêng sau:

Một là, đất đô thị thường đi đôi với hệ thống kết cấu hạ tầng (KCHT)

nhất định.

Hai là, đất đô thị có tính khan hiếm hơn so với đất nông thôn.

Ba là, giá trị sử dụng và hiệu ích đầu tư của đất đô thị có tính lâu dài và

tính tích luỹ.

Bốn là, đất đô thị là đối tượng giao dịch chủ yếu trong thị trường bất

động sản (BĐS).

Năm là, trong thời đại ngày nay, đất đô thị có thể được sử dụng kinh

doanh nông nghiệp theo hướng công nghệ cao.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY