Tóm tắt Luận án Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Chương 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

BẰNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH

Ở NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

2.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

BẰNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH Ở NƯỚC CỘNG HÒA

DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

2.1.1. Khái niệm về hoạt động du lịch

Tác giả luận án hiểu: “Du lịch là một ngành kinh doanh tổng hợp mang lại nhiều

giá trị kinh tế và văn hóa thông qua việc cung cấp các hàng hóa và dịch vụ cho du khách

bao gồm cung cấp chỗ ở cho du khách, thực phẩm và đồ uống phục vụ sinh hoạt, vận tải

hành khách, hoạt động lữ hành, các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động giải trí và

hoạt động khác”.

2.1.2. Đặc điểm của hoạt động du lịch

Du lịch thuộc ngành kinh tế dịch vụ. Ngoài những đặc điểm chung như các ngành

kinh tế khác, du lịch còn có những đặc điểm cơ bản sau đây:

+ Tính nhạy cảm: Do sản phẩm của ngành du lịch mang tính tổng hợp cao nên so

với các ngành khác, du lịch thể hiện đặc điểm này rõ nét hơn. Một chương trình du lịch

được nhà cung cấp chào bán khi thực hiện phải đảm bảo sự chính xác về thời gian và cả

tính khoa học ,

+ Tính thời vụ: Do chịu ảnh hưởng của các yếu tố địa lý, tự nhiên biến đổi và thất

thường nên hoạt động kinh doanh du lịch có tính thời vụ rõ rệt.

+ Tính tổng hợp: Xuất phát từ nhu cầu mang tính tổng hợp cao của du khách mà

hoạt động du lịch có tính chất đặc thù nay.

+ Tính đa ngành: Ngoài những yêu cầu trên đối với một chuyến du lịch, du khách

đòi hỏi phải có những dịch vụ không thể thiếu như: các dịch vụ của ngân hàng, hải quan,

cửa khẩu, bưu chính viễn thông

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY