Tóm tắt Luận án Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học thành phố Hà Nội

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

2.1. Kinh nghiệm thế giới về triển khai GD KNS và QL HĐGD KNS

Hiện nay, các nước trên thế giới rất coi trọng việc GD KNS cho HS và có nhiều kinh

nghiệm trong việc triển khai, quản lý hoạt động này. Với kinh nghiệm các nước có thể rút ra

các cách thức tiến hành quản lý và thực hiện GD KNS như:

+ Lồng ghép, tích hợp vào các môn học và các hoạt động giáo dục

+ Giáo dục KNS trong hoạt động chính khóa và ngoại khóa;

+ Đưa giáo dục KNS dưới mô hình các dự án, chuyên đề;

+ Đưa giáo dục KNS thành một môn học riêng biệt.

2.2. Khái quát về QL HĐGD KNS ở Việt Nam

2.2.1. Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống ở Việt Nam

Kế thừa kinh nghiệm của các nước trên thế giới, KNS đã áp dụng thực hiện tại các trường

phổ thông ở Việt Nam với nhiều cách khác nhau như:

- Lồng ghép vào các môn học và các HĐ GD.

- Các chuyên đề GD KNS.

Từ năm 2001, Bộ GD và ĐT thực hiện GD KNS cho HS phổ thông, GD KNS đã chính

thức được đưa vào hướng dẫn nhiệm vụ năm học từ năm học 2010-2011.

2.2.2. Đổi mới GD và vấn đề QL HĐ GD KNS ở trường TH.

- Đổi mới GD và vấn đề QL GD

Nghị quyết 29-NQ/TƯ về đổi mới căn bản và toàn diện GD và ĐT đã chỉ ra những yếu

kém trong công tác QL GD

Từ thực tế nêu trên, trong định hướng đổi mới, nghị quyết cũng nhấn mạnh “Đổi mới căn

bản công tác QL GD, đào tạo Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ QL đáp ứng yêu cầu đổi

mới GD và đào tạo”

- Đổi mới GD và vấn đề QL GD KNS cho HS

Đảng ta đã xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển xã hội.

GD KNS cho HS, với bản chất là hình thành và phát triển cho các em khả năng làm chủ bản

thân, khả năng ứng xử phù hợp với những người khác và với xã hội, khả năng ứng phó tích

cực trước các tình huống của cuộc sống, đó chính là phát triển năng lực người học theo định

hướng của nghị quyết 29/NQ. Rõ ràng là phù hợp với mục tiêu GD phổ thông trong giai đoạn

hiện nay

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY