Tóm tắt Luận án Quá trình đấu tranh củng cố độc lập dân tộc của Liên bang Malaysia từ năm 1957 đến 1990

Chương 2

NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUÁ TRÌNH ĐẤU TRANH

CỦNG CỐ ĐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA LIÊN BANG

MALAYA/MALAYSIA TỪ NĂM 1957 ĐẾN NĂM 1990

2.1. Khái quát lịch sử đấu tranh chống thực dân Anh của Malaya từ

năm 1511 đến năm 1957

2.1.1. Giai đoạn 1511 - 1945: các nước thực dân phương Tây xâm

nhập Malaya và phản sự phản kháng của người bản địa

Năm 1511, thực dân Bồ Đào Nha đã đánh chiếm quốc cảng Malacca,

mở đầu cho sự xâm nhập của người Âu vào Malaya. Tiếp đến là người Hà

Lan và người Anh xâm nhập Malaya và đã nắm quyền ở đây lâu nhất, có ảnh

hưởng sâu sắc đến lịch sử của quốc gia này. Chính sách thuộc địa của người

Anh nhận được sự thỏa hiệp nhất định từ các Quốc vương và một bộ phận

dân cư ở Malaya, song ít nhiều họ vẫn phải đối phó với sự phản kháng của

người bản địa.

2.1.2. Giai đoạn 1945 - 1957: nhân dân Malaya đấu tranh giành độc lập

Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của Malaya diễn ra sôi động,

đa dạng nhiều hình thức khác nhau dưới sự lãnh đạo của các tổ chức đảng,

chính trị đại diện cho các cộng đồng, sắc tộc, tiêu biểu là "Tổ chức dân tộc

thống nhất Malay" (United Malays National Organization - UMNO) của

người bản địa v.v. Mặc dù có sự khác nhau về hình thức đấu tranh, phạm vi

ảnh hưởng, tập hợp lực lượng., song các đảng này có điểm chung là khát

vọng độc lập dân tộc và đi đến đoàn kết vì mục tiêu chung. Đây là trường

hợp khá điển hình về tính phức tạp và đa dạng của liên minh đấu tranh giành

độc lập mang màu sắc tôn giáo, dân tộc ở Malaya. Ngày 31/8/1957, Liên

bang Malaya tuyên bố thành lập Nhà nước Liên bang độc lập.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY