Tóm tắt Luận án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Đắk Lắk

3.2. Thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk

3.2.1. Chỉ tiêu đánh giá về số lượng, quy mô

3.2.1.1. Sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa

Số lượng DNNVV hiện đang hoạt động không ngừng gia tăng qua các

năm. Từ chỗ chỉ có 672 doanh nghiệp năm 2004 thì đến năm 2013 toàn

Tỉnh đã có 2.753 doanh nghiệp thực tế đang hoạt động, tăng 2.078 doanh

nghiệp. Tốc độ tăng bình quân của DNNVV 5 năm 2009 - 2013 là 18%.

Số lượng DNNVV đăng ký mới trong 5 năm gần đây có xu hướng

giảm, do kinh tế gặp nhiều khó khăn. Từ 946 doanh nghiệp đăng ký

năm 2011 giảm còn 592 doanh nghiệp năm 2012. Năm 2013, số lượng

doanh nghiệp đăng ký mới tăng 25% so với năm 2012, đạt 742 doanh

nghiệp, nhưng không bằng số đăng ký mới của các năm 2009 và 2010.

Số lượng DNNVV ngừng hoạt động kinh doanh có xu hướng gia tăng,

số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động trong năm 2013 là 850

doanh nghiệp, tăng 11,9% so với 2012 và tăng 12,5% so với 2011.

3.2.1.2. Cơ cấu doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Phân theo loại hình doanh nghiệp: Trong tổng số 2.753 DNNVV

năm 2013, phần lớn là công ty trách nhiệm hữu hạn, có 1605 doanh

nghiệp (58,3%); tiếp theo là doanh nghiệp tư nhân, có 699 doanh nghiệp

(25,4%); và cuối cùng là công ty cổ phần, 449 doanh nghiệp (16,3%).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY