Tóm tắt Luận án Nghiên cứu vi sinh vật ứng dụng cho sản xuất biogas làm tăng hiệu suất trong điều kiện môi trường nước lợ và nước mặn

Sinh trưởng của hai chủng M7 và M37 trong các điều kiện môi

trường có nồng độ NaCl là: 1, 5, 10, 15, 20, 26 và 33 g/L, cơ chất là

hỗn hợp Na-acetate, methanol và trimethylamine (10 mM mỗi loại).

Khả năng sinh trưởng được đánh giá dựa trên mật độ quang OD600 và

hàm lượng khí methane tạo thành trên cùng một thể tích nuôi như

nhau và sau thời gian 8 ngày ở nhiệt độ 37oC (Bảng 3.5). Ở nồng độ

NaCl ≤ 26 g/L hai chủng có mức sinh trưởng và hoạt tính methane

tương đương. Tuy nhiên khi nồng độ NaCl tăng lên mức 33 g/L thì

chủng M37 vẫn tiếp tục sinh trưởng và tạo methane tốt, trong khi

hoạt tính này ở chủng M7 giảm đáng kể. Chủng M37 do vậy được

lựa chọn là đối tượng để tiến hành nghiên cứu chi tiết cho mục đích

ứng dụng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY