Tóm tắt Luận án Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng vật liệu mới cấu trúc nano ứng dụng trong quang hóa xúc tác phân hủy thuốc nhuộm

3.2.2. Ảnh HR-TEM của các hệ xúc tác nano composit oxit kim

loại trên graphen và graphen oxit

3.2.2.1 Ảnh HR-TEM của hệ vật liệu xúc tác Fe3O4-GO

Ảnh HR-TEM của Fe3O4-GO với độ phóng đại khác nhau cho

thấy Fe3O4 có kích thước hạt nano tương đối đồng đều cỡ 50-60 nm

được kết tập từ những hạt nhỏ kích thước dưới 10 nm. Các hạt nano

Fe3O4 được phân tán khá đồng đều trên các lớp graphen oxit (GO).

3.2.2.2 Ảnh HR- TEM của hệ vật liệu xúc tác CoFe2O4-GO trên cơ sở

Fe3O4 biến tính

Ảnh HR- TEM của CoFe2O4-GO thấy các hạt nano CoFe2O4 phân

tán khá đồng đều trên các lớp của graphen oxit (GO), kích thước hạt

nano CoFe2O4 nằm trong khoảng từ 20 - 30 nm. Số ít các hạt CoFe2O4 bị

kết tập lại có kích thước nằm trong khoảng từ 50 - 60nm.

3.2.2.3. Ảnh HR- TEM của hệ vật liệu xúc tác ZnFe2O4-GO trên cơ sở

Fe3O4 biến tính

Ảnh HR-TEM của ZnFe2O4-GO cho thấy các hạt nano ZnFe2O4

phân tán khá đồng đều trên các lớp của graphen oxit, kích thước hạt

nano ZnFe2O4 nằm trong khoảng từ 20 - 40 nm. Số ít các hạt ZnFe2O4 bị

kết tập lại có kích thước nằm trong khoảng từ 60 - 80nm. Kích thước các

hạt ZnFe2O4 tính toán được từ giản đồ XRD (34 nm) khác phân biệt so

với kích thước thu được từ ảnh HR-TEM của vật liệu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY