Tóm tắt Luận án Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng vật liệu mới cấu trúc nano trên cơ sở graphen ứng dụng trong xử lý môi trường

Để khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng đồng kết tủa lên

sự hình thành pha, kích thước và hình thái học của vật liệu nano

Fe3O4-GOVS, các mẫu vật liệu được chế tạo ở các nhiệt độ khác nhau:

30 oC (GF1), 50 oC (GF2) và 80 oC (GF3). Kết quả nghiên cứu được

thực hiện thông qua các phương pháp: nhiễu xạ tia X (XRD), quang

phổ XPS và hiển vi điện tử truyền qua TEM. Kết quả XRD cho thấy

nhiệt độ phản ứng tăng dẫn đến kích thước hạt nano Fe3O4 trên

GOVS tăng lên. Phổ XPS chứng minh tồn tại tồn tại pha Fe3O4,

không tồn tại sự có mặt của γ-Fe2O3. Như vậy, các kết quả nghiên cứu

về cấu trúc (XRD) và quang phổ XPS trên các mẫu đã chứng minh có

thể tổng hợp được vật liệu nano Fe3O4 trên GOVS sạch pha với các

nhiệt độ phản ứng từ nhiệt độ 30 oC đến 80 oC. Ảnh TEM của GF1,

GF2 và GF3 cho thấy Fe3O4 tạo ra có hình dạng tựa cầu với kích

thước tương đối đồng đều, sự phân bố Fe3O4 của mẫu ở nhiệt độ 80

oC là đồng đều nhất, kích thước hạt Fe3O4 của mẫu GF1, GF2, GF3

lần lượt là 8 nm, 13 nm và 15 nm. Kết quả phân tích nguyên tố theo

XPS cũng cho thấy hàm lượng nguyên tử Fe tại mẫu 80 oC là cao

nhất (17,23%) do vậy nhiệt độ 80 oC được chọn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY