Tóm tắt Luận án Nghiên cứu tổng hợp một số oxit hỗn hợp chứa Fe (hệ Fe – Mn, Fe – Ti, Fe – Nd) kích thước nanomet ứng dụng để xử lý Asen trong nước sinh hoạt

Kết quả phân tích phổ FTIR của vật liệu trước và sau khi hấp phụ As(V) ở

pH 6,5 thể hiện trên Hình 3.18. Vật liệu NdFeO3 trước và sau khi hấp phụ

As(V) xuất hiện các pick có số sóng trong khoảng 3200 cm-1 – 3500 cm-1 đặc

trưng cho dao động hóa trị của nhóm – OH hấp thụ trên bề mặt vật liệu, các píc

có số sóng 1622 cm-1 và 1630 cm-1 được gán cho dao động phân tử nước hấp

thụ trên bề mặt vật liệu [37, 53, 96, 97]. Các píc có số sóng 1382 cm-1 và

1367cm-1 đặc trưng cho dao động của nhóm – C = O (kết quả phù hợp với phân

tích phổ EDS sự xuất hiện lượng nhỏ cacbon [100, 101]. Píc có số sóng 1095

cm-1 đặc trưng cho dao động của nhóm - OH liên kết với kim loại trong vật liệu

NdFeO3 (M – OH liên kết trên bề mặt của các ion kim loại Nd và Fe) [53, 97]

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY