Tóm tắt Luận án Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất Tritecpenoit khung lupan và thăm dò hoạt tính sinh học của chúng

3.1.2. Tổng hợp cấu trúc lai của dẫn xuất diaxit pentacyclic tritecpenoit với

AZTqua cầu este-triazole

Luận án tiếp tục tổng hợp các hợp chất lai của AZT với các dẫn xuất diaxit

pentacyclic tritecpenoit chiết tách được từ thực vật qua cầu nối este-triazole nhằm tìm

kiếm các hợp chất mới có hoạt tính sinh học lý thú. Quá trình phản ứng được thực

hiện như sau tương tự như các phần đã trình bày ở trên: Dẫn xuất diaxit pentacyclic

tritecpenoit 188a-b được phân lập từ cây chân chim (Cheffleraoctophylla) phản ứng

với 4 đương lượng tác nhân oxy hóa Jone trong dung môi axeton nhận được sản

phẩm oxy hóa 150a-b (sơ đồ 3.3)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY