Tóm tắt Luận án Nghiên cứu tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp khai thác than, áp dụng cho Công ty cổ phần Than Cao Sơn

CHƯƠNG 3 - THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI

PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC THAN THUỘC

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

3.1. Khái quát về Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và

các DNKTT khảo sát thuộc Tập đoàn

3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác KTQT chi phí trongDNKTT

Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức KTQT chi phí trong DNKTT bao

gồm cả nhân tố khách quan và nhân tố chủ quan (hình 3.7). Trong đó đặc

biệt lưu ý các nhân tố mang tính đặc trưng của ngành than Việt Nam.

- Điều kiện sản xuất, môi trường kinh doanh, tổ chức sản xuất và tổ chức quản lí

+ Điều kiện sản xuất: Các DNKTT thực hiện hoạt động khai thác trên các

khoáng sàng khác nhau có vị trí địa lý, khí hậu, điều kiện mỏ - địa chất, điều

kiện khai thác thuận lợi và khó khăn khác nhau nên có chi phí khai thác nói

riêng, chi phí sản xuất kinh doanh nói chung và hiệu quả kinh doanh khác

nhau. Các yếu tố như: hệ số bóc, hệ số đào lò, hệ số đất đá lẫn, điều kiện

giao thông, diện tích khai trường khai thác, cự ly với khu dân cư lân cận,.

đều tác động đến chi phí sản xuất kinh doanh của DNKTT - đối tượng phản

ánh của KTQT chi phí.

+ Tổ chức sản xuất: Đối với các DNKTT, tổ chức sản xuất được bố trí

theo từng công trường, phân xưởng. Mỗi công trường, phân xưởng gồm một

hoặc một số công đoạn sản xuất chính. Để phục vụ cho hoạt động sản xuất

chính, các doanh nghiệp còn tổ chức các khâu sản xuất phụ trợ để phục vụ cho

sản xuất chính và được tổ chức theo từng phân xưởng (như phân xưởng sửa

chữa, phân xưởng cơ điện, phân xưởng thông gió, ). Như vậy, tổ chức quản

lý trong DNKTT được thực hiện theo tuyến và các công trường, phân xưởng

là đối tượng quản lý chính trong doanh nghiệp. Mỗi công trường phân xưởng

chỉ thực hiện một hoặc một số ít công đoạn có ảnh hưởng quan trọng đến công

tác tổ chức KTQT chi phí bởi vì đặc điểm tổ chức sản xuất sẽ quyết định đối

tượng tập hợp chi phí; phương pháp và tiêu thức phân bổ chi phí chung cho

các công đoạn, phương pháp xác định chi phí (theo chi phí thực tế, chi phí

định mức), gắn với tình hình tổ chức sản xuất cụ thể của từng DNKTT.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY