Tóm tắt Luận án Nghiên cứu tính đa dạng thực vật theo các hệ sinh thái của Vườn quốc gia Phú Quốc

Chương 3

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN

3.1 CÁC HỆ SINH THÁI RỪNG Ở VưỜN QUỐC GIA PHÚ QUỐC

3.1.1 Các nhóm nhân tố sinh thái phát sinh HST rừng ở VQG Phú Quốc

Đề tài đã xác định được các nhóm nhân tố sinh thái phát sinh HST rừng ở VQG Phú

Quốc, bao gồm: Nhóm nhân tố sinh thái phát sinh địa lý - địa hình, nhóm nhân tố sinh thái

phát sinh khí hậu - thuỷ văn, nhóm nhân tố sinh thái phát sinh địa chất - thổ nhưỡng, nhóm

nhân tố sinh thái phát sinh khu hệ thực vật và nhóm nhân tố sinh thái phát sinh hoạt động của

con người. Trong đó, nhóm nhân tố địa hình và nhân tố hoạt động của con người đóng vai

trò quan trọng nhất.

3.1.2 Đa dạng các hệ sinh thái rừng ở VQG Phú Quốc

Áp dụng nguyên tắc phân loại HST rừng dựa trên phân tích tổng hợp các nhân

tố sinh thái phát sinh của Thái Văn Trừng (1999) và sự phân loại HST rừng theo “Cẩm nang

ngành Lâm nghiệp” (2006), đã xác định được: VQG Phú Quốc có 3 HST rừng có điều kiện

địa hình, thổ nhưỡng khác nhau gồm: HST rừng ngập mặn (RNM), HST rừng úng phèn

(RUP) và HST rừng kín thường xanh (RKTX) mưa ẩm nhiệt đới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY