Tóm tắt Luận án Nghiên cứu thơ đi sứ của Đoàn Nguyễn Thục và Đoàn Nguyễn Tuấn

CHưƠNG 2

TIỀN ĐỀ THƠ ĐI SỨ CỦA ĐOÀN NGUYỄN THỤC

VÀ ĐOÀN NGUYỄN TUẤN

2.1. Tiền đề lịch sử

2.1.1. Lịch sử, xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX

Đặc điểm tình hình kinh tế, chính trị, xã hội nước ta cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ

XIX đã có những ảnh hưởng tới cuộc đời, sự nghiệp chính trị và thơ ca của Đoàn

Nguyễn Thục và Đoàn Nguyễn Tuấn.

2.1.2. Bang giao Việt - Trung cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX.

Lịch sử hình thành và phát triển thơ đi sứ thời trung đại gắn với mối quan hệ

ngoại giao giữa nước ta và các nước lân bang. Bối cảnh bang giao thời Lê và Tây Sơn

cũng góp phần không nhỏ đến sáng tác thơ đi sứ của hai sứ thần họ Đoàn.

2.2. Tiền đề văn hóa

2.2.1. Diện mạo văn hóa Việt Nam cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX.

Điểm nổi bật trong lĩnh vực văn hóa là tinh thần dân tộc sâu sắc biểu hiện ở

thái độ nhìn nhận đánh giá lịch sử dân tộc, văn hóa dân tộc. Sự kết hợp giữa truyền

thống nhân văn và truyền thống yêu nước đó đã tạo nên một diện mạo văn hóa rực rỡ,

phong phú. Đây chính là tiền đề cho các sáng tác của hai sứ thần họ Đoàn.

2.2.2. Giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với Trung Hoa

Các sứ đoàn Việt Nam khi đi sứ Trung Quốc không chỉ thực hiện nhiệm vụ

chính của triều đình mà còn có điều kiện để trao đổi văn hóa, giao lưu văn học nhằm

tranh thủ tìm hiểu, nắm bắt thêm các thông tin về văn hóa, văn học nước ngoài, bổ

sung kiến thức và góp phần đổi mới văn hóa văn học nước nhà.

Chính nhờ sự giao lưu văn hóa văn học mà Đoàn Nguyễn Thục và Đoàn

Nguyễn Tuấn đã để lại số lượng bài thơ bang giao xướng họa đáng kể trong thơ đi sứ

của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY