Tóm tắt Luận án Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của lá Schefflera sessiliflora De P. V. thuộc họ ngũ gia bì (araliaceae) ở Việt Nam

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Mẫu nguyên liệu

Lá chân chim không cuống quả Schefflera sessiliflora De P. V. được cung cấp

bởi Trung tâm trồng và chế biến cây thuốc Đà Lạt, số 18 Hoàng Văn Thụ, TP Đà

Lạt và định danh bởi DS. Phan Văn Đệ - Bộ môn Tài nguyên Dược liệu, Trung

tâm Sâm và Dược liệu Tp. HCM.

2.2. Phương pháp phân lập

Phần này trình bày các phương pháp phân lập các hợp chất tinh khiết: sắc ký

lớp mỏng (TLC) và sắc ký cột.

2.3. Phương pháp xác định cấu trúc

Phần này trình bày các phương pháp xác định cấu trúc: Độ quay cực [α]D, phổ

tử ngoại (UV), phổ hồng ngoại (IR), phổ khối lượng phun mù điện tử phân giải

cao một lần (HR-ESI-MS) và hai lần (HR-ESI-MS/MS), phổ cộng hưởng từ hạt

nhân (NMR), sắc ký khí ghép khối phổ (GC-MS).

2.4. Phương pháp thử hoạt tính sinh học

Phần này trình bày hóa chất, thiết bị của phương pháp thử hoạt tính sinh học.

CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM

3.1. Điều chế các cao chiết

Từ mẫu khô được trích kiệt bằng ethanol và sau đó phân bố lại với n-hexan,

EtOAc và nước thu được các cao tương ứng.

3.2. Phân lập các hợp chất

Phần này trình bày cụ thể quá trình phân lập từng hợp chất từ các cao chiết.

Từ cao EtOAc đã phân lập được 4 hợp chất. Từ dịch nước đã phân lập được 17

hợp chất. Quy trình phân lập các hợp chất được tóm tắt ở sơ đồ 4.1 và 4.2.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY