Tóm tắt Luận án Nghiên cứu tạo rễ tơ cây Bạch hoa xà (Plumbago zeylanica L.) và khảo sát khả năng tạo Plumbagin trong nuôi cấy in vitro

Sự hình thành và phát triển của hệ rễ mới in vitro là điều kiện quan

trọng để cây phát triển.Vì thế, trong thí nghiệm này, IBA được sử dụng

để kích thích ra rễ. Kết quả sau 2 tuần nuôi cấy cho thấy, ở tất cả các

nghiệm thức đều có tạo rễ, nhưng có sự khác nhau về số lượng và chiều

dài rễ ở các nghiệm thức (Bảng 3.3). Ở nghiệm thức có bổ sung IBA lần

lượt là 0,1 mg/L; 0,15 mg/L; 0,3 mg/L đều nhiều rễ. Trong đó, nghiệm

thức có bổ sung 0,1 mg/L IBA cho chiều dài rễ tốt nhất (2,28 cm).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY