Tóm tắt Luận án Nghiên cứu sự tích tụ một số chất ô nhiễm hữu cơ bền trong môi trường biển ven bờ phía bắc Việt Nam

Trầm tích ven bờ là kết quà của các quá trinh tương tác động lực sông và biền, trong đó nước đóng vai trò quan trọng vận chuyên và địa hình có vai trò lưu giừ các vật chất lơ lừng lắng đọng lại [12, 13]. Theo đó, trong vùng 1 tương ứng với dao động thông số hóa lý: Độ pH: 6,6 - 8,2; độ Eh: -19,70

÷

-112,7; hàm lượng hạt (< 0,063 mm): 10-97 %; có đặc điểm loại trầm tích: chủ yếu là Bột lớn, bột nhở. Vùng hai với dao động thông số hóa lý: Độ pH: 6,8 - 7,8; độ Eh: -27,80

÷

-83,60; hàm lượng hạt (< 0,063 mm): 10,4 - 65,4 %; có đặc điếm loại trầm tích tương ứng: chủ yếu là Bùn bột lớn. Vùng ba với dao động thông số hóa lý và đặc điềm trầm tích: Độ pH: 7,2 - 8,1; độ Eh: -53,6

÷

-90,60; hàm lượng hạt (< 0,063 mm): 17,3 - 100 %; Loại trầm tích: chù yếu là Bùn bột nhỏ. Biến đôi về độ pH không lớn giừa ba vùng trầm tích, nhưng độ Eh thay đôi mạnh giừa vùng hai với vùng một và ba. Theo tỳ lệ cấp hạt lưu giữ chất ô nhiễm (< 0,063 mm) thì trầm tích vùng một và ba có khả năng tích tụ nhiều chất ô nhiễm (Bảng 3.2).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY