Tóm tắt Luận án Nghiên cứu sử dụng điatomit và tro bay để hấp phụ Cd và Pb trong đất, nước bị ô nhiễm

3.1. Các tính chất cơ bản của vật liệu hấp phụ

3.1.1. Các tính chất cơ bản của điatomit Hòa Lộc (D-HL)

iatomit Hòa Lộc - Phú Yên có pHKCl = 3,71 mang tính axít,

CEC là 59 Cmol+/kg (được ký hiệu là D-HL). Thành phần cấp hạt cát

chiếm chủ yếu với 68,2%, cấp hạt sét chiếm 16,7% và cấp hạt limon

chiếm 15,1%. D-HL chứa nhiều oxit silic (62,4%) nên thích hợp cho

việc tạo vật liệu có khả năng hấp phụ cao.

3.1.2. Các tính chất cơ bản của tro bay Phả Lại (T-PL)

Tro than bay được lấy từ Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 2 có pHKCl

= 8,31 mang tính kiềm, CEC là 30 Cmol+/kg (được ký hiệu là T-PL).

Thành phần hóa học chủ yếu là i 2 (chiếm 42%), l2O3 (chiếm

19,38%) và các thành phần khác.Tro bay cũng là một vật liệu có thành

phần oxit sillic cao (chiếm 42%) thích hợp cho việc biến tính tạo

thành vật liệu có khả năng hấp phụ cao.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY