Tóm tắt Luận án Nghiên cứu sự chuyển hóa một số yếu tố gây ô nhiễm trong quá trình ổn định bùn thải kết hợp rác hữu cơ bằng phương pháp lên men nóng

Chƣơng 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Đặc điểm ô nhiễm kim loại nặng và PAHs trong bùn thải sông Kim Ngƣu

3.1.1. Đặc điểm hóa lý của bùn thải sông Kim Ngƣu

Các thông số hóa lý đối với bùn thải tại 05 điểm khảo sát (M1: Cầu Lạc Trung,

M2: Ngõ 03 Yên Lạc, M3: Cầu Minh Khai, M4: Cầu Voi, M5: Khu đô thị Minh

Khai) là ổn định. Độ pH trong khoảng 7,04 - 7,41, COD tổng (CODt) dao động trong

khoảng 79900 - 83030 mg/l, là khoảng chênh lệch không quá lớn qua 05 điểm khảo

sát nêu trên. Tổng chất rắn bay hơi (VS) ổn định trong khoảng 24,5 - 26,2%, một số

chỉ số khác như: NH4+, NO3- và PO43- có giá trị lần lượt trong khoảng 25,9 - 28,3

mg/l, 192 - 212 mg/l và 494 - 522 mg/l.

Số liệu phân tích các chỉ số ở 5 điểm khảo sát khác nhau không nhiều. Điều

này chứng tỏ bùn sông Kim Ngưu tại thời điểm lấy mẫu đã tồn tại với thời gian dài.

Như vậy, mẫu bùn được lấy và khảo sát trong nghiên cứu có tính đại diện cao cho

bùn thải tại sông Kim Ngưu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY