Tóm tắt Luận án Nghiên cứu phương pháp phân tích dạng một số nguyên tố độc hại trong đối tượng môi trường

3.1.4. Khảo sát ảnh hƣởng của các ion có thể có trong dung dịch

mẫu đến tín hiệu đo phổ AAS của As, Se

3.1.4.1. Khảo sát ảnh hưởng của các ion

Kết quả ở bảng 3.3 cho thấy hầu hết các ion kim loại đều ảnh

hưởng đến tín hiệu đo của các nguyên tố As, Se theo chiều hướng

làm giảm tín hiệu phân tích và ngưỡng ảnh hưởng gần như bằng

nhau. Tuy nhiên, nồng độ ở ngưỡng ảnh hưởng có tỉ lệ so với nồng

độ As, Se khá cao (lớn hơn tỉ lệ 1:1000)

3.1.4.2. Khảo sát khả năng loại trừ ảnh hưởng của các cation

Kết quả thực nghiệm cho thấy lượng L-Cystein cho vào

khoảng 0,25-0,5% đã loại được ảnh hưởng của các cation đến kết tínhiệu đo.

3.1.4.3. Nghiên cứu loại trừ ảnh hưởng lẫn nhau của các nguyêntố As, Se

Kết quả cho thấy tuy không thể loại trừ hoàn toàn ảnh hưởng

của Sb(III) nhưng với việc sử dụng Tactrat 0,5 M có thể hạn chế

được ảnh hưởng của Sb.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY