Tóm tắt Luận án Nghiên cứu phương pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc xác định một số phụ gia thực phẩm

CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Xác định đồng thời acidformic, acid acetic, acid propionic, acid butyric

bằng phƣơng pháp CE-C4D

Quá trình điện di của của các ion chất phân tích trong mao quản là tổng

hợp của dòng chuyển động của các ion này dưới tác động của điện trường và

dòng EOF. Thông thường, các cation sẽ di chuyển cùng chiều với dòng EOF

và các anion di chuyển ngược chiều. Tùy thuộc vào các đặc tính của chất phân

tích như điện tích, cấu trúc không gian, kích thước phân tử, độ linh động điện

di, chúng ta sẽ sử dụng kĩ thuật phân cực phù hợp để vừa có thể tách được

chất phân tích vừa lợi dụng (hoặc hạn chế) được ảnh hưởng của dòng EOF.

Nhóm các acid formic, acid acetic, acid propionic, acid butyric có pKa

lần lượt là 3,75, 4,75, 4,88, 4,82. Trong khoảng pH điện di từ 5÷ 9, các acid

trên tồn tại dưới dạng anion, có độ linh động điện di cao, tốc độ điện di lớn.

Tuy chuyển động của các anion là ngược chiều với dòng EOF, nhưng tại các

giá trị pH thấp, tốc độ dòng EOF là nhỏ không đáng kể so với tốc độ điện di

của anion nên ít gây cản trở. Vì vậy để xác định các acid này, ta có thể sử

dụng kĩ thuật phân cực thường tức là áp thế âm vào mao quản tại đầu bơm

mẫu. Anion có độ linh động điện di lớn sẽ di chuyển nhanh hơn và ngược lại,

do đó các anion sẽ được tách ra khỏi nhau theo thứ tự lần lượt là HCOO-,

CH3COO-, C2H5COO-, C3H7COO-

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY