Tóm tắt Luận án Nghiên cứu phân loại họ nhài (OLEACEAE Hoffmanns. & Link) ở Việt Nam

CHƯƠNG 2

ĐÔI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là các taxon của họ Nhài ở Việt Nam, bao gồm các

loài mọc ngoài thiên nhiên và các mẫu khô được lưu giữ tại các phòng tiêu bản

trong và ngoài nước. Tổng số tiêu bản đã tiến hành nghiên cứu khoảng 540 số

hiệu và 1340 mẫu vật.

2.2. Nội dung nghiên cứu

- Lựa chọn hệ thống phân loại thích hợp để sắp xếp các taxon của họ Nhài ở

Việt Nam.

- Tìm hiểu đặc điểm hình thái của họ Nhài qua các đại diện ở Việt Nam, phục

vụ công tác phân loại như dạng thân, lá, cụm hoa, hoa, quả và hạt.

- Xây dựng khóa định loại các chi của họ Nhài, các loài trong mỗi chi ở Việt

Nam. Mô tả các taxon trong họ Nhài.

- Giá trị của họ Nhài: tổng hợp các giá trị khoa học và giá trị sử dụng của các

loài thuộc họ Nhài ở Việt Nam.

Để làm cơ sở minh họa cho các nội dung trên, luận án còn có hình vẽ, phân

tích mối quan hệ gần gũi có thể giữa các chi của họ Nhài.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY