Tóm tắt Luận án Nghiên cứu lựa chọn một số thông số công nghệ thấm nitơ plasma cho thép 40CrMo

3.4.2. Phương pháp nghiên cứu tối ưu tổng quát

Áp dụng phương pháp tối ưu tổng quát lập ‘‘lập hàm mong muốn’’ của E. C.

Harrington để xác định giá trị tối ưu chung của các yếu tố đầu vào cho tất cả các thông

số đầu ra, làm cơ sở cho việc hoàn thiện quy trình công nghệ nhằm triển trai ứng dụng

rộng rãi trong thực tiễn sản xuất.

3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu nghiên cứu

Trong qua trình tính toán tối ưu và xử lý số liệu thí nghiệm được, tác giả đã ứng

dụng phần mềm Excel, Pascal và Matlab. Đây là những phần mềm có chức năng phân

tích thí nghiệm, quản lý, phân tích thống kê cơ bản, phân tích phương sai hồi qui và

các số liệu trong các kết quả thực nghiệm.

Vẽ các đồ thị ta dùng phần mềm STATISTICA và MATLAB để vẽ đồ thị thể

hiện cực trị của hàm, tương ứng là các giá trị tối ưu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY