Tóm tắt Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng thuốc lào trồng tại Hải Phòng

HƯƠNG 3

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1 Ảnh hưởng của đất trồng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và

chất lượng thuốc lào trồng tại Hải Phòng

3.1.1 Các chỉ tiêu nông hoá của đất trồng thuốc lào khu vực nghiên cứu

Các vùng trồng thuốc lào khác nhau có chỉ tiêu nông hoá khác nhau

(bảng 3.1). Về độ pH, đất trồng thuốc lào ở Tiên Lãng có pH thấp nhất (3,7),

đất Vĩnh Bảo có pH cao nhất (4,7) và An Lão có pH 4,6.

Về hàm lượng N: đất Tiên Lãng có Nts cao nhất là 0,224%; đất Vĩnh10

Bảo 0,191%, thấp nhất là đất An Lão 0,101%. Hàm lượng chất hữu cơ (OM):

Đất trồng Tiên Lãng có OM cao nhất 3,22%, đất trồng Vĩnh Bảo 2,61%, đất

trồng An Lão 2,30%.

Hàm lượng P2O5 ts: đất trồng Vĩnh Bảo và Tiên Lãng là 0,083%, ở đất

trồng An Lão (0,121%).

Hàm lượng K2O dễ tiêu của đất trồng Tiên Lãng cao nhất (8,61mg/100g

đất), thấp nhất là đất trồng An Lão (4,53mg/100đất).

Như vậy thì đất trồng Tiên Lãng có các chỉ tiêu nông hóa thuận lợi cho

cây thuốc lào hơn các huyện khác (độ pH, hàm lượng N, K và OM)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY