Tóm tắt Luận án Kiểm thử đột biến trong môi trường Simulink/Matlab

Theo kết quả thử nghiệm, chúng ta thấy rằng hai toán tử TRO và VCO sinh ra một số

lượng rất lớn (khoảng 40%) các đột biến của mô hình. Hầu hết các đột biến của TRO bị lỗi

khi thực thi hoặc là đột biến tương đương. Một số toán tử khác thì tùy theo mô hình áp dụng

mà có thể có hoặc không tạo ra các đột biến. Các đột biến của DCO cũng gây lỗi hoặc không

diệt được. Các phân tích cho thấy các toán tử TRO và DCO không thực sự hiệu quả để đánh

giá các bộ dữ liệu thử. Vì vậy, hai toán tử này tạm thời sẽ không xem xét áp dụng trong các

thử nghiệm sau của luận án.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY