Tóm tắt Luận án Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên từ góc nhìn văn hóa học

Chƣơng 2

HỆ THỐNG KHÔNG GIAN VĂN HÓA CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN

2.1. NHẠC CỤ CỒNG CHIÊNG

2.1.1. Nguồn gốc, cấu tạo nhạc cụ cồng chiêng

Tuy là chủ nhân của loại hình âm nhạc cồng hiêng đ đáo nhưng đồng

bào Tây Nguyên không ph i à ngư i chế tạo ra loại nhạc cụ này. Theo Ngô

ức Thịnh, “ á t ngư i Tây Nguyên ph i mua cồng chiêng củ ngư i Kinh,

ngư i Lào và ngư i hơme” [ gô ức Thịnh 2004: 301].

Cồng chiêng có thành phần cấu tạo khá đơn gi n, chủ yếu à đồng có pha

thêm hợp kim gang, chì, vàng, bạc. Tỷ l pha chế hợp kim và nguyên li u đồng

nguyên chất quyết định đến đ âm vang của cồng chiêng.

2.1.2. Phân loại và biên chế bộ nhạc cụ cồng chiêng

Dự trên những tiêu hí khá nh u, á nhà kho h đ ph n hi ồng

hiêng ư ng và ồng hiêng y guyên r thành nhiều oại khá nh u.

Biên hế ồng hiêng ủ á t ngư i y guyên mỗi nơi m t khá ,

vùng này khá với vùng ki hoặ số ượng ồng hiêng trong ũng th y đổi

t ng gi m khá nh u. i iên hế ồng hiêng không thống nhất như trên

thể hi n yếu tố đặ thù và đ dạng ủ ồng hiêng y guyên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY