Tóm tắt Luận án Đánh giá đa dạng di truyền và phát triển kỹ thuật chẩn đoán virus lúa lùn sọc đen Phương Nam ở Việt Nam

3.3. PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN SRBSDV BẰNG ELISA

Mục tiêu của nội dung nghiên cứu này là tạo kháng thể đặc hiệu

virus và phát triển kỹ thuật chẩn đoán SRBSDV Việt Nam bằng kỹ

thuật E IS . Các định hƣớng tạo kháng thể đa dòng nhƣ: (1) sử

dụng hạt virus tinh chiết từ cây nhiễm bệnh hoặc (2) sử dụng protein

vỏ (dạng đầy đủ hoặc một đoạn peptide) tái tổ hợp.

3.3.1. Tạo kháng thể đa dòng kháng SRBSDV bằng hạt virus tinh chiết

Hạt virus đƣợc tinh chiết từ mẫu lúa lây nhiễm nhân tạo

SRBSDV để gây đáp ứng miễn dịch trên thỏ. Kháng thể IgG tinh

sạch đƣợc kiểm tra bằng PTA-ELISA.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY