Tóm tắt Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách xã phường trên địa bàn Thành phố Quy Nhơn

CHƯƠNG 3

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH

CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TP QUY NHƠN

3.1. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ ĐỊNH

HƯỚNG HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH XÃ

TRÊN ĐỊA BÀN TP QUY NHƠN TRONG THỜI GIAN TỚI

3.1.1. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố

Quy Nhơn trong thời gian tới

- Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân thời kỳ 2010-2015 là

15%/năm và tăng lên 16,5%/năm trong giai đoạn 2015-2020. GDP

bình quân đầu người năm 2015 đạt 3.600 USD.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của một số ngành:

công nghiệp tăng trên 20%; dịch vụ tăng trên 14,5%; nông - lâm -

thủy sản tăng 3,5 - 4%.

- Cơ cấu kinh tế đến năm 2015: công nghiệp và xây dựng 50,5

- 51%, dịch vụ 44,5 - 45%, nông nghiệp 4,5 - 5%.

- Tổng thu ngân sách hàng năm vượt chỉ tiêu trên 5% kế hoạch

được giao.

- Tạo việc làm mới hàng năm cho khoảng 5.000 lao động,

trong đó: tỷ lệ lao động qua đào tạo, bồi dưỡng nghề đạt trên 75%.

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn dưới 10%. Giảm

tỷ suất sinh bình quân hàng năm 0,2%o. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm

2015 còn dưới 2% (theo tiêu chí hiện nay). Tỷ lệ hộ dân sử dụng

nước sạch đến năm 2015 đạt 100%.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY