Tóm tắt Báo cáo Nghiên cứu xây dựng mô hình thực hành về hệ thống truyền hình cáp (THC) hữu tuyến HFC (hyprid fiber/coaxial network) dùng trong giảng dạy tại trường CĐ công nghệ, đại học Đà Nẵng

(Bản scan)

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM, TIÊU CHUẤN KỸ THUẬT YÊU CẦU ĐỐI VỚI MẠNG TRUYỀN HÌNH CÁP.6

1.1.TIÊU CHUẨN TRUYỀN HÌNH VÀ BẢNG THÔNG 6

1.1.1.Tiêu chuấn truyền hình tương tự. 6

1.12. Quy hoạch tàn s<5 6

12. TIÊU CHUẨN GIAO DIỆN TRUYỀN DẪN RF 8

CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG MẠNG TRUYỀN HÌNH CÁP CA TV 10

2.1.HÊ thống trung tâm headend 10

2.2.MẠNG TRUYỀN DẪN VÀ PHẢN PHỐI TÍN HIỆU 11

2.3.MẠNG TRUY NHẬP 14

2.3.1.Mang truy nhập kiéu thu động (HFPQ 14

2.3.2.Mang truy nháp kiểu tích cực (HFC) 16

CHƯƠNG 3: ĐẶC TÍNH NHIỄU TRONG MẠNG TRUYỀN HÌNH CÁP CATV 18

3.L GIỚI THIỆU 18

3.2.NHIỄU [41 18

3.2.L Nhiễu trong mang cáp đồng trục 18

3.2.2.Nhiêu trong mang quang 20

3.2.3.Nhiẻu trong Headend 20

33. MÉOHÀI -.21

3.3.1.Méo hài bậc 2 (CSO) 22

3.32. Méo hài bậc 3 (CTB) 23

3.4.PHƯƠNG PHÁP CẢN BẰNG NHIỄU VÀ MẾO HÀI 24

3.5.TÍNH TOÁN NHlễu, MẾO HÀI TRỀN MẠNG XUÔI CHIỀU 26

3.5.1.Công thức tống quát 26

3.52. Bài toán thực té hiện nay 27

3.5.3.Phương pháp tra bảng tính C/N, CTB, CSO 28

3.6.NHIỄU TRONG MANG NGƯỢC CHIỀU 30

3.6.L Nhiễu nhiệt (5] 30

3.6.2.Tap âm đường truyền dẫn 31

3.6.3.Nhiêu thâm nhàp (nhiêu công nghiệp) 31

3.6.4.Khấc phục nhiễu trong hệ thống mang ngược chiều 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY