Tóm tắt Báo cáo Lý thuyết lượng tử về một số hiệu ứng động trong hệ bán dẫn thấp chiều

Chương 3 LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ VỀ SỰ HẤP THỤ PHI

TUYẾN SÓNG ĐIỆN TỪ TRONG DÂY LƯỢNG TỬ HÌNH

TRỤ HỐ THẾ PARABOL KHI CÓ MẶT CỦA TỪ TRƯỜNG

Trong chương này bài toán hấp thụ phi tuyến sóng điện từ

bởi điện tử giam cầm trong dây lượng tử hình trụ hố thế parabol

bất đối xứng được nghiên cứu với mục đích thu nhận những kết

quả về sự phụ thuộc của hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ trong

dây lượng tử hình trụ với hố thế parabol vào các tham số của hệ

như nhiệt độ, cường độ và tần số sóng điện từ, tần số cyclotron,

bán kính dây lượng tử và tần số hiệu dụng của hố thế, từ đó đánh

giá sự ảnh hưởng của hố thế giam cầm từ việc so sánh với kết quả

thu được trong dây lượng tử hình trụ hố thế cao vô hạn đã được

nghiên cứu ở chương 2.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY