Tóm lược về quyền con người

NỘI DUNG Giới thiệu 1 Tiến bộqua các thếkỷSựphát triển của thuyết nhân quyền bắt đầu với triết gia người Anh John Locke 2 Nhân quyền là một vấn đềquốc tếChiến tranh Lạnh kết thúc đã củng cốnỗlực ủng hộnhân quyền quốc tế4 Những đóng góp của MỹMỹ đóng vai trò chủchốt trong việc phát triển và ủng hộnhân quyền10 Giám sát quốc tếvà cơchếthịthựcCơchếthực hiện và giám sát quốc tế 17 Các tổchức phi chính phủvà các quốc gia: những vai trò đối lập nhauHoạt động của các tổchức phi chính phủrất quan trọng đối với nền chính trịnhân quyền 20 Những phát triển gần đây vềnhân quyền Các thực thểquốc tế, công khai thúc đẩy những tiến bộ 22

NỘI DUNG

Giới thiệu 1

Tiến bộqua các thếkỷ

Sựphát triển của thuyết nhân quyền bắt đầu với triết gia người

Anh John Locke 2

Nhân quyền là một vấn đềquốc tế

Chiến tranh Lạnh kết thúc đã củng cốnỗlực ủng hộnhân quyền

quốc tế4

Những đóng góp của Mỹ

Mỹ đóng vai trò chủchốt trong việc phát triển và ủng hộnhân quyền10

Giám sát quốc tếvà cơchếthịthực

Cơchếthực hiện và giám sát quốc tế 17

Các tổchức phi chính phủvà các quốc gia: những vai trò đối lập nhau

Hoạt động của các tổchức phi chính phủrất quan trọng đối với

nền chính trịnhân quyền 20

Những phát triển gần đây vềnhân quyền

Các thực thểquốc tế, công khai thúc đẩy những tiến bộ 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY