Tính toán nhu cầu nước các ngành kinh tế lưu vực sông Cầu

Nhu cầu nước cung cấp cho tưới trên toàn bộlưu vực xấp xỉ1.3 tỉ m3/năm.Trong đó hầu hết các tiểu vùng nhu cầu nước cung cấp nhiều nhất cho vụlúa và ngô, điều đó có nghĩa là lưu vực sông Cầu, loại câychủ đạo là lúa và ngô.Ngoài ra thay đổi theo không gian, từng tiểu vùng còn có thêmloại cây chủ đạo khác ví dụnhưcâycôngnghiệp ởkhuvực bắc sông Cầu,chè ởmiền trung lưu vực. Khu hạsông cầu còncó các loại cây chủ đạo khác nhưcây ăn quả, khoai, sắn, lạc, đậu. trong đó rau xanh cũngchiếm tỉlệtương đối lớn ởkhu vực này.

Nhu cầu nước cung cấp cho tưới trên toàn

bộlưu vực xấp xỉ1.3 tỉ m3/năm.Trong đó hầu

hết các tiểu vùng nhu cầu nước cung cấp nhiều

nhất cho vụlúa và ngô, điều đó có nghĩa là lưu

vực sông Cầu, loại câychủ đạo là lúa và ngô.

Ngoài ra thay đổi theo không gian, từng tiểu

vùng còn có thêmloại cây chủ đạo khác ví dụ

nhưcâycôngnghiệp ởkhuvực bắc sông Cầu,

chè ởmiền trung lưu vực. Khu hạsông cầu còn

có các loại cây chủ đạo khác nhưcây ăn quả,

khoai, sắn, lạc, đậu. trong đó rau xanh cũng

chiếm tỉlệtương đối lớn ởkhu vực này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY