Tính toán công nghệ và chọn trang thiết bị cho phân xưởng thép

Phần I

Mở đầu và giới thiệu chung

Trang

Mở đầu 1

I.1 Giới thiệu về mặt bằng nhà máy 4

I.2 Các loại sản phẩm mà nhà máy sản xuất 5

I.3 Yêu cầu đối với nguyên vật liệu dùng để sản xuất các sản phẩm 8

I.4 Tính toán cấp phối bêtông 12

I.5 Kế hoạch sản xuất của nhà máy 15

I.6 Kế hoạch sản xuất của nhà máy 15

Phần II

Thiết kế công nghệ

II.1.Vận chuyển và bảo quản nguyên vật liệu cho bê tông 16

II.1.1.Kế hoạch cung cấp các loại nguyên vật liệu 16

II.1.2.Công nghệ vận chuyển, bốc dỡ và bảo quản xi măng 18

II.1.3.Công nghệ vận chuyển, bốc dỡ và bảo quản cốt liệu 24

II.2.Phân xưởng chế tạo hỗn hợp bêtông 31

II.2.1.Kế hoạch sản suất các loại hỗn hợp bê tông 31

II.2.2.Công nghệ chế tạo hỗn hợp bê tông 31

II.2.3.Tính toán công nghệ và chọn trang thiết bị phân xưởng trộn 33

II.3.Kho thép và phân xưởng thép 39

II.3.1. Kế hoạch cung cấp cốt và gia công cốt thép cho sản phẩm 39

II.3.1.1.Kế hoạch cung cấp các loại thép 39

II.3.1.2.Kế hoạch gia công các linh kiện cốt thép 39

II.3.2.Vận chuyển bốc dỡ và bảo quản cốt thép 40

II.3.3. Công nghệ chế tạo các linh kiện cốt thép 43

II.3.4. Tính toán công nghệ và chọn trang thiết bị cho phân xưởng thép 46

II.4 Phân xưởng tạo hình 52

II.4.1. Kế hoạch sản xuất của phân xưởng tạo hình 52

II.4.2. Công nghệ tạo hình 52

II.4.3. Tính toán công nghệ và chon trang thiết bị cho phân xưởng tạo hình 56

II.5 Kiểm tra chất lượng sản phẩm và bảo quản sản phẩm 73

Phần III

Kiến trúc, điện nước, kinh tế

I. Kiến trúc 78

II. Điện nước 83

III. Hạch toán kinh tế 86

IV. An toàn lao động 94

Kết luận 96

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY