Tính lượng dư gia công và kích thước trung gian

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương I: 2

PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CÔNG 2

1.Công dụng của chi tiết 2

2. Các yêu cầu kỹ thuật 2

3. Vật liệu chi tiết: 2

Chương II 4

XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT 4

1. Sản lượng chi tiết cần chế tạo : 4

2. Khối lượng chi tiết : 4

3. Dạng sản xuất và đặc trưng của nó 4

Chương III: 6

CHỌN DẠNG PHÔI VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI 6

1. Dạng phôi : 6

2.Chọn phương pháp chế tạo phôi: 6

3.Bản vẽ phôi: 6

Chương IV: 8

CHỌN TIẾN TRÌNH GIA CÔNG 8

1. Chọn các phương pháp gia công các bề mặt phôi 8

2. Chọn chuẩn công nghệ 9

3. Chọn trình tự gia công các bề mặt 9

3. Phân tích ba quy trình công nghệ đưa ra để chọn một: 12

Chương V: 13

THIẾT KẾ NGUYÊN CÔNG 13

1. Nguyên công 1: Gia công lỗã (4) 13

2. Nguyên công 2: Phay mặt 3 14

3. Nguyên công 3: Phay mặt (9) 15

4. Nguyên công 4: Phay mặt (1) – (10) & (5) – (7) 16

Chương VI: 27

TÍNH LƯỢNG DƯ GIA CÔNG VÀ KÍCH THƯỚC TRUNG GIAN 27

1. Xác định lượng dư bằng phương pháp phân tích : 27

2.Xác định lượng dư và kích thước trung gian cho mặt (9) [tương tự mặt (3)] . 32

3. Xác định lượng dư và kích thước trung gian cho mặt (1)-(10) và (5)-(7) . 32

4. Xác định lượng dư và kích thước trung gian cho mặt (2) . 32

Chương VII : 36

TÍNH CHẾ ĐỘ CẮT 36

1. Chế độ cắt cho bề mặt (4) : 36

Chương IX: 49

THIẾT KẾ ĐỒ GÁ CÔNG NGHỆ 49

NGUYÊN CÔNG 5 KHOAN - KHOÉT - DOA LỖ 2 49

I. Thành phần đồ gá 49

II. Yêu cầu 49

III. Trình tự thiết kế 50

Tài liệu tham khảo : 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY