Tình hình hoạt động tại Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng

LỜI NÓI ĐẦU 1

I.TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 2

1. Khái Quát chung về Tổng Công Ty Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng 2

1.1 Quá trình hình thành và phát triển 2

1.2 Ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty 6

2.Cơ cấu tổ chức, hệ thống quản lý, điều hành hoạt động của công ty 7

2.1 Hội đồng quản trị 8

2.2 Ban Giám đốc 10

3. Các Phòng Ban Trong Tổng Công ty 12

4. Năng lực thiết bị củaTổng công ty 14

II .MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 15

1. Việc ký kết và thực hiện hợp đồng .15

1.1 Các hợp đồng mà tổng công ty đã kí kết 15

1.2 Nguyên tắc Lập và thay đổi dự toán của hợp đồng đã ký kết 15

1.3 Tình hình thực hiện các hợp đồng. 16

2. Vấn đề áp dụng pháp luật lao động Tại tổng công ty 17

2.1 Số lượng lao động tại Tổng công ty 17

2.2 Trình độ lao động tại Tổng công ty 18

2.3 Trong vấn đề tuyển dụng lao động 18

2.4 Chế độ đãi ngộ 19

2.4 Thoả ước lao động tập thể 21

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 21

1. Nhận xét về môi trường kinh doanh 21

2. Căn cứ Xây Dựng các chỉ tiêu 25

3. Phương hướng nghiên cứu trong thực tập chuyên đề 26

KẾT LUẬN 27

Danh Mục Tài Liệu Tham khảo 28

Danh Mục những Từ Viết Tắt 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY