Tình hình hoạt động tại Tại công ty may Thăng Long

Lời nói đầu

Phần I: Vốn cố định sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định

I. Vốn cố định

1. Khái niệm

2. Đặc điểm lưu chuyển của vốn cố định

II. Tài sản cố định

1. Khái niệm đặc điểm của TSCĐ trong doanh nghiệp

2. Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện

III. Khấu hao TSCĐ

1. Hao mòn TSCĐ

2. Khấu hao TSCĐ và các phương pháp tính khấu hao TSCĐ

IV. Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp

1. Nội dung quản trị vốn cố định

2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp

Phần II: Thực trạng về vốn cố định tại Công ty may thăng long

I. Quá trình hình thành và phát triển

1.1. Quá trình hình thành

1.2. Quá trình phát triển

2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy của Công ty

3. Tình hình chung về công tác kế toán

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY