Tình hình hoạt động tại Ngân hàng quốc tế Vibank

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIBANK 2

I. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng VIBank: 2

II. Cơ cấu tổ chức bộ máy 4

1.1 Đặc điểm của bộ máy tổ chức 4

1.2 Cơ cấu tổ chức và Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của phòng chính sách tín dụng và tái thẩm định 7

III. Quy trình nghiệp vụ Khối Quản lý tín dụng: 9

1. Quy trình chung: 9

1.1 Cơ cấu Khối quản lý tín dụng: 9

1.2 . Cơ chế báo cáo: 11

2. Quy trình Tái thẩm định: 12

2.1 Phạm vi tham gia Tái thẩm định: 12

2.2 Nhận hồ sơ tín dụng 12

2.3 Tái thẩm định và phê duyệt tín dụng 13

2.4 Thẩm định trực tiếp các khoản vay theo quy định 13

2.5 Lập/ rà soát mức phê duyệt của các cá nhân 14

2.6 Phê duyệt của UBTD 15

2.7 Cơ chế báo cáo: 15

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG VIBANK TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 17

I. Tổng quan tình hình tài chính: 17

1. Các chỉ tiêu lợi nhuận 17

2. Các chỉ tiêu hoạt động: 17

II. Tình hình hoạt động của ngân hàng trong những năm gần đây: 19

1.1Tổng tài sản: 19

1.2 Nguồn vốn: 19

1.3 Hoạt động tín dụng: 20

1.4 Hoạt động đầu tư: 22

1.5 Hoạt động tài trợ thương mại: 22

1.6 Hoạt động phát triển dịch vụ: 23

1.7 Kinh doanh thẻ: 24

1.8 Phát triển mạng lưới kinh doanh: 24

III. Đánh giá tình hình hoạt động của Ngân hàng VIBank trong những năm gần đây: 25

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP 27

KẾT LUẬN 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY