Tình hình hoạt động tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

Danh mục các từ viết tắt 26

Danh mục bảng biểu 26

I. Giới thiệu chung về Ngân hàng No&PTNT Hà Nội 1

1. Khái quát chung về Ngân hàng No&PTNT Việt Nam 1

2. Ngân hàng No&PTNT Hà Nội 2

II. Kết quả hoạt động của Ngân hàng No&PTNT Hà Nội trong năm 2008 5

1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng 5

2. Định hướng hoạt động năm 2009 của Ngân hàng: 15

III. Những vấn đề pháp lý của NHNNo&PTNT Hà nội 16

1. Hệ thống những văn bản pháp lý mà Ngân hàng đang áp dụng 16

2. Những vấn đề pháp lý trong quan hệ lao động 18

3. Tranh chấp và việc giải quyết các tranh chấp 19

4. Những khó khăn đối với hoạt động của Agribank Hà Nội 19

5. Kiến nghị 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY