Tình hình hoạt động tại Công ty Trí tuệ nhân tạo Việt Nam

I. Tổng quan về công ty trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI) 5

1. Giới thiệu chung 5

2. Lĩnh vực kinh doanh 6

3. Mô hình hoạt động 7

3.1 Trung tâm đào tạo – Traning Center 7

3.2 Trung tâm phát triển phần mềm – Software Development Center 7

3.3 Trung tâm phát triển giải pháp – Solution Development Center 8

3.4 Trung tâm phát triển dịch vụ 8

3.5 Trung tâm nghiên cứu – Research Development Center 8

3.6 Trung tâm phát triển nguồn nhân lực – HR Development Center 9

4. Cơ cấu tổ chức và chức năng của công ty 9

4.1 Cơ cấu tổ chức 9

4.2 Chức năng, nhiệm vụ 13

5. Đội ngũ nhân viên 19

6. Các sản phẩm chính và quan hệ đối tác 19

6.1 Các sản phẩm và dịch vụ chính của công ty 19

6.2 Quan hệ đối tác của công ty 21

II. Về phòng phần mềm và định hướng đề tài 23

1. Cơ cấu tổ chức và chức năng của các bộ phận trong phòng phần mềm 23

2. Định hướng đề tài 25

2.1 Thực trạng hoạt động của nhà xuất bản trường đại học Kinh tế Quốc dân 25

2.2 Nhu cầu của công ty 29

2.3 Định hướng đề tài 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY