Tình hình hoạt động tại Công ty TNHH Trang trí nội thất Bùi Gia

Phần 1: Tổng quan về Công ty TNHH Trang trí nội thất Bùi Gia

I. Lịch sử hình thành vè phát triển 3-9

II. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh 10-13

1. Đặc điểm tổ chức quản lý 10-12

2. Hình thức và quy trình sản xuất 12-12

2.1 Hình thức sản xuất 12-12

2.2 Quy trình sản xuất 12-12

3.Thị trường kinh doanh và một số công trình đã thi công 12-13

III. Đặc điểm tổ chức kế toán 13-17

1.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 13-15

2. Chính sách kế toán 15-15

2.1. Chế độ kế toán và hệ thống chứng từ sổ sách 15-15

2.2. Hệ thống tài khoản kế toán 15-16

2.3. Hệ thống báo cáo kế toán 16-17

Phần 2: Thực trạng kế toán CPSX và tính Giá thành sản xuất 18-51

I. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 18-47

1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 18-27

2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 28-38

3. Kế toán chi phí sản xuất chung 39-44

3.1. CP NVQL Phân xưởng, công trình 39-40

3.2. CP Vật liệu, ccdc xuất dùng cho SXC 41-41

3.3. Chi phí khấu hao TSCĐ 41-44

4. Thiệt hại trong sản xuất 45-46

5. Tập hợp chi phí sản xuất 46-47

II. Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm 47-51

1. Đánh giá sản phẩm dở dang 47-49

2. Tính giá thành sản phẩm 49-51

Phần 3 : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện 52-60

I. Đánh giá thực trạng kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm 52-53

1. Ưu điểm 52-53

2. Nhược điểm 53-53

II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện 54-60

1. Hạch toán CP NVLTT 55-56

2. Hạch toán CP NCTT 56-57

3. Hạch toán CP SXC 57-58

4. Hạch toán sản phẩm hỏng 58-59

5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành 59-60

Kết luận 60-61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY