Tình hình hoạt động tại Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng Hà Nội

LỜI NÓI ĐẦU 1

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG HÀ NỘI 2

1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 2

1.1 Thông tin chung về công ty 2

1.2 Ngành nghề kinh doanh 2

1.3 Sứ mệnh 2

1.4 Quá trình phát triển của công ty 3

2. Cơ cấu tổ chức của công ty 6

2.1. Ban Giám đốc 6

2.2 Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 6

2.3 Phòng Kinh doanh 6

2.4 Phòng Kế toán 7

2.5 Phòng Hành chính – Nhân sự 7

2.6 Hệ thống tổ chức sản xuất – thi công trên công trường 7

3. Tình hình lao động của công ty 8

3.1. Tuyển dụng lao động 8

3.2 Về sử dụng lao động 8

3.3 Vấn đề tiền lương 9

3.4 Chế độ đãi ngộ với người lao động 10

II. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM QUA 12

1. Năng lực về máy móc, thiết bị công nghệ 12

2. Đặc điểm về nguyên vật liệu, sản phẩm và thị trường 13

3. Đặc điểm về quy trình sản xuất 14

4. Một số công trình tiêu biểu công ty đã thi công 16

5. Quản lý chi phí, vốn kinh doanh 17

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI 18

1. Ảnh hưởng của môi trưòng kinh doanh tới hoạt động sản xuất của công ty 18

2. Cơ hội 18

3. Thách thức đối với công ty 19

4. Định hướng phát triển của công ty 19

KẾT LUẬN 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY