Tình hình hoạt động tại Công ty cổ phần thực phẩm Đức Việt

CHƯƠNG I : QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐỨC VIỆT 1

1) Thông tin chung về doanh nghiệp 1

2) Quá trình ra đời và phát triển của doanh nghiệp 2

3) Đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của công ty 4

3.1) Ngành nghề kinh doanh 4

3.2) Sản phẩm 4

3.3) Thị trường 4

3.4) Đối thủ cạnh tranh 5

3.5) Cơ sở vật chất,trang thiết bị 7

3.6) Công nghệ 7

CHƯƠNG II : KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐỨC VIỆT 12

I) HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 12

1) Vốn đầu tư ban đầu 12

2) Phân tích tình hình kinh doanh 12

2.1) Báo cáo kết quả kinh doanh 12

2.2) Phân tích cơ cấu vốn 16

2.3) Nguồn vốn 18

2.4) Tài sản 20

II) CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 21

CHƯƠNG III : HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐỨC VIỆT 23

I Một số hoạt động quản trị của công ty cổ phần thực phẩm Đức Việt 23

1. Quản trị nguồn nhân lực 23

1.1 Cơ cấu tổ chức 23

1.2) Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận 26

1.2.1) Ban lãnh đạo 26

1.2.2) Các phòng ban trực thuôc. 27

1.3) Công tác tuyển dụng và đào tạo lao động. 28

2) Phân tích công tác quản lý vật tư, tài sản cố định 29

2.1) Các loại nguyên vật liệu dùng trong công ty. 29

2.2) Tình hình sử dụng nguyên vật liệu. 29

2.3). Tình hình dự trữ, bảo quản và cấp phát nguyên vật liệu. 30

II) Định hướng phát triển của công ty 30

1) Định hướng phát triển chung. 30

2) Các kế hoạch phát triển công ty cổ phần thực phẩm Đức Việt 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY