Tình hình hoạt động tại Công ty Cổ Phần Sao Vàng Việt Nam (Tên cũ: Công ty Cổ Phần Phần Mềm Sao Vàng)

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP 2

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP. 2

1. Tư cách pháp nhân. 2

2. Ngành nghề kinh doanh: 3

3. Lịch sử hình thành công ty: 3

4. Sứ mệnh công ty: 5

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP 5

1. Về nhân sự trong doanh nghiệp 5

2. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 7

3. Chức năng, vị trí của từng bộ phận: 9

PHẦN II. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA DOANH NGHIỆP. 11

I. QUY TRÌNH LƯU CHUYỂN CÔNG VIỆC SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC PHẦN MỀM KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ. 11

II. ĐẶC ĐIỂM VỀ SẢN PHẨM, THỊ TRƯỜNG, KHÁCH HÀNG, VỐN KINH DOANH VÀ TRANG THIẾT BỊ. 14

1. Sản phẩm của công ty 14

2. Thị trường: 17

3. Khách hàng. 18

5. Đặc điểm về trang thiết bị, vốn kinh doanh. 21

PHẦN III. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 22

I. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP: 22

1. Những thuận lợi của công ty: 24

2. Khó khăn: 25

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TRONG NHỮNG NĂM TỚI: 25

KẾT LUẬN 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY