Tình hình hoạt động tại Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 234

LỜI MỞ ĐẦU

NỘI DUNG 1

Phần 1: Tổng quan về công ty cổ phần quản lý và xây dựng 1

đường bộ 234 1

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 1

1.1.1. Khái quát về công ty 1

1.1.2. Các giai đoạn hình thành và phát triển của công ty 1

1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ 234 2

1.2.1. Quy mô 2

1.2.2. Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh 3

1.2.3. Quy trình sản xuất sản phẩm của công ty 4

1.2.4. Quan hệ với các bên liên quan 5

1.2.5. Kết quả hoạt động của công ty qua các thời kỳ 6

1.3.2. Các phòng ban chức năng của công ty 9

1.3.2.1. Phòng Tổ chức – hành chính (TC-HC) 9

1.3.2.2. Phòng Quản lý giao thông 10

1.3.2.3. Phòng Kế hoạch vật tư thiết bị 10

1.3.2.4. Phòng Tài chính kế toán 11

1.3.2.5. Ban kiểm tra thu phí 11

1.3.3. Các đơn vị trực thuộc 12

1.3.3.1. Các Hạt quản lý đường bộ 12

1.3.3.2. Các đơn vị thu phí đường bộ 12

1.3.3.3. Xí nghiệp, đội thi công công trình 13

1.4. Chiến lược phát triển của công ty 13

Phần 2: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng 234 15

2.1. Bộ máy kế toán của công ty 15

2.1.1. Kế toán trưởng 15

2.1.2. Kế toán tổng hợp 16

2.1.3. Kế toán thanh toán 16

2.1.4. Kế toán phí 16

2.1.5. Kế toán tài sản cố định kiêm kế toán tiền lương 16

2.1.6. Kế toán công nợ đơn vị 16

2.1.7. Kế toán tiền mặt, vật tư, tạm ứng 16

2.1.8. Thủ quỹ 17

2.1.9. Kế toán tại các đơn vị trực thuộc. 17

2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán hiện hành 17

2.2.1. Năm tài chính và đơn vị tiền tệ sử dụng 17

2.2.1. Chế độ kế toán áp dụng 17

2.2.3. Kế toán máy 20

2.3. Tổ chức kế toán các phần hành chủ yếu 20

2.3.1. Kế toán vật tư, hàng hóa 20

2.3.2. Kế toán tài sản cố định 22

2.3.3. Kế toán lương và các khoản trích theo lương 24

2.3.4. Kế toán vốn bằng tiền 25

2.3.5. Kế toán chi phí, giá thành 26

2.3.6. Kế toán thu phí 28

2.4. Quy trình lập báo cáo tài chính tại công ty 28

Phần 3: Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại công ty cổ phần quản lý

và xây dựng đường bộ 234 29

3.1. Những thành tựu đạt được 29

3.2. Những tồn tại 30

KẾT LUẬN 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY