Tình hình hoạt động tại Công ty cổ phần Phong Lan

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH CÔNG TY 2

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 2

1.1.1. Quá trình phát triển của công ty 2

1.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Phong Lan qua năm

2006, 2007 và 2008 (ĐVT VND): 4

1.2. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 5

1.2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 5

1.2.2.Đặc điểm về qui trình công nghệ sản xuất kinh doanh 5

1.2.3.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 6

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 7

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 10

2.1. Tổ chức bộ máy kế toán trong công ty 10

2.1.1.Nhiệm vụ của bộ máy kế toán 10

2.1.2.Mô hình bộ máy kế toán và chức năng của từng bộ phận 10

2.2.Đặc điểm vận dụng chế độ chính sách kế toán tại công ty 13

2.2.1. Chế độ kế toán 13

2.2.2.Mô hình kế toán 13

2.2.3. Đặc điểm vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 14

2.2.3.1. Phân loại chứng từ: 14

2.2.3.2. Hạch toán chi tiết 15

2.2.3.3. Hạch toán tổng hợp 15

2.2.4. Đặc điểm vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 15

2.3. Đặc điểm tổ chức một sốphần hành kế toán của công ty. 18

2.3.1. Các phần hành kế toán chủ yếu: 18

2.3.2. Kế toán phần hành vốn bằng tiền và thanh toán 19

2.3.2.1. Kế toán vốn bằng tiền 19

2.3.2.2. Các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp 22

2.3.2.3. Thanh toán với nhà nước 25

2.3.2.4. Kế toán các khoản ký quỹ, ký cược. 27

2.3.3. Tổ chức kế toán Nguyên vật liệu: 27

2.3.4.Hạch toán tổng hợp chi phí giá sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản

phẩm 31

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ NHỮNG ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ CỦA CÔNG TÁC

KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG LAN 35

3.1. Ưu điểm của công tác kế toán 35

3.2.Hạn chế của bộ máy kế toán 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY