Tình hình hoạt đông tại Công ty cổ phần phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu Thiên Nam

Lời nói đầu

I.Thu hoạch nhận thức

1. Khái niệm của thoả ước lao động tập thể

2. Nội dung của thoả ước lao động tập thể

3. ý nghĩa của thoả ước lao động tập thể

II.Bản thoả ước lao động tập thể của: Công ty cổ phần phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu Thiên Nam

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Nghĩa vụ tổng quát của cả hai bên Điều 1

2. Thực hiện luật công đoàn Điều 2

3. Thời hạn của thoả ước Điều 3

Chương 2

NỘI DUNG THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

1. Hợp đồng lao động và đảm bảo việc làm Từ điều 4 đến điều 17

2. Tiền lương, thưởng và phụ cấp lương Từ điều 18 đền điều 21

3. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi Từ điều 22 đến điều 25

4. Khen thưởng – kỷ luật Từ điều 26 đến điều 28

5. An toàn lao động Từ điều 29 đến điều 30

6. Bảo hiểm xã hội Từ điều 31 đến điều 33

Chương 3

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TRONG CÔNG TY

1. Hoạt động của tổ chức công đoàn Điều 34

Chương 4

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

2. Cam kết chịu trách nhiệm thi hành Thoả ước lao động tập thể

3. Hiệu lực thi hành của thoả ước lao động tập thể

III. Nhận xét

VI. ý kiến đóng góp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY