Tình hình hoạt động tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Hải Nam

MỞ ĐẦU 1

Phần I : Giới thiệu chung về cơ sở thực tập 3

I: Giới thiệu chung, lịch sử hình thành, phát triển 3

a. Giới thiệu chung 3

b.Lịch sử phát triển 3

II.Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức 4

a.Chức năng và nhiệm vụ 4

b.Cơ cấu tổ chức: 6

III. Hoạt động chính của cơ sở thực tập 9

a.Lĩnh vực hoạt động chính: 9

b.Kết quả hoạt động 3 năm gần nhất. 9

c. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới 10

Phần II : Giới thiệu về hoạt động nghiệp vụ 13

trong quá trình thực tập 13

I.Giới thiệu về hoạt động nghiệp vụ được thực tập 13

a.Mô tả vị trí thực tập: 13

b.Mô tả nghiệp vụ được thực tập 13

II.Phân tích, đánh giá hoạt động nghiệp vụ được thực tập của cơ sở thực tập 16

a.Điểm mạnh. 16

b.Điểm yếu 17

c. Nguyên nhân. 17

Phần III. Phát hiện vấn đề nghiên cứu và đề xuất hướng 19

đề tài thực tập chuyên ngành. 19

I. Vấn đề tồn tại (trong các lĩnh vực hoạt động của cơ sở nghiên cứu hoặc trong các lĩnh vực quản lý của cơ sở nghiên cứu) 19

a.Vấn đề 1 (thực trạng, nguyên nhân): 19

b. Vấn đề 2 (thực trạng, nguyên nhân) 20

II. Đề xuất hướng đề tài thực tập chuyên ngành 21

KẾT LUẬN 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY